Dzisiejszego poranka, Mszę Świętą w kaplicy seminaryjnej celebrował JE Ks. Bp Roman Pindel. Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, dziękował Bogu za 40 lat kapłańskiej posługi, w tym szczególnym dla niego miejscu, gdyż w latach 2004-2011 pełnił funkcję ojca duchownego, a w latach 2011-2013 piastował urząd rektora w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Dostojny Jubilat w homilii odniósł się do czytania z Dziejów Apostolskich, wskazując na osobę św. Pawła i świadectwo  o posłudze, jakie wygłosił we wspólnocie. Kaznodzieja wskazał na dalszy ciąg tych wydarzeń i smutek wspólnoty Kościoła, wynikający z tego, że już nie ujrzą Pawła, dotykamy tutaj proroctwa, które nie jest łatwym darem. Proroctwo jest potrzebne dla umocnienia w wierze.
Ekscelencja wskazał, abyśmy zawsze byli czujni na proroctwa, które się pojawiają, tylko czasami trudno je odczytać, są one niejako przypomnieniem o obecności Boga w świecie. „Proroctwo ma umocnić, ma utwierdzić to co jest odwiecznym zamiarem Boga”- powiedział Ksiądz Biskup na zakończenie homilii.
Trwając we wspólnocie Kościoła na modlitwie w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego, życzymy Księdzu Biskupowi Bożego Błogosławieństwa i wszelkich potrzebnych Łask na dalsze lata pasterskiej posługi.