02 grudnia w naszym seminarium miał miejsce Dzień Skupienia dla rozeznających powołanie. W tym dniu skupiliśmy się na księdze Jeremiasza, w której pojawił się obraz garncarza, który wyrabiał naczynia.

Każdy z nas odkrył, że jest naczyniem, które zostało stworzone przez samego Boga i chociaż świadomości naszej nieudolności, powinniśmy mieć pewność, że Bóg jest w stanie przez nas działać i przynieść owoce.