Dnia 27.02.24. zgromadziliśmy się na uroczystej Mszy Świętej, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego, w czasie której udzielił posługi akolitatu alumnom roku IV.

Eucharystia była sprawowana w Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie, przy którym znajduje się zgromadzenie Sióstr Albertynek Albertynki i Przyjaciele.

To miejsce, związane ze św. Bratem Albertem Chmielowskim i bł. Matką Bernardyną Jabłońską, jest bliskie zwłaszcza nowo ustanowionym Akolitom, gdyż to święty brat Albert patronuje im od początku drogi podążania za Panem.

Na początku Liturgii s. Teresa Maciuszek powitała abp. Marek Jędraszewskiego i wyraziła wdzięczność za szerzenie przez niego kultu św. Brata Alberta.

Ksiądz Arcybiskup w czasie homilii powiedział : Posługa akolity związana jest z podwójną służbą, najpierw Bogu przy Pańskich ołtarzach, które macie przygotowywać do Najświętszej Ofiary (…). Macie rozdzielać Komunię Świętą i puryfikować święte naczynia. Wasza posługa musi wychodzić poza samą służbę ołtarzowi – ma być pokornym i pełnym miłości spotkaniem się z naszym Panem i Mistrzem obecnym w Najświętszym Sakramencie – mówił w homilii abp Marek Jędraszewski. – Dalej, wasza służba ma być nakierowana na tych, którzy potrzebują wsparcia na duchu i na ciele. W posługę akolity wpisane jest zatroskanie o to, aby czynić czyny miłosierdzia duszy i ciała.

Prawda by służyć poprzez poniżenie siebie i pokorę, była głęboko związana z życiem Brata Alberta i św. Jana Pawła II. W czasie uroczystości z rąk

abp. Marka Jędraszewskiego posługę akolitatu przyjęło trzynastu alumnów: sześciu z Archidiecezji Krakowskiej i siedmiu z Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Módlmy się w intencji nowych Akolitów, aby godnie i z miłością służyli Bogu i ludziom, odnajdując w nich Chrystusa.