Dnia 20.04.2024 nasza wspólnota seminaryjna pielgrzymowała do Kęt. Jest ku temu szczególna okazja, ponieważ trwa rok jubileuszowy 550. rocznicy śmierci św. Jana Kantego. Jednocześnie stało się to okazją, aby zainicjować Niedzielę Powołań w naszych diecezjach. Na miejscu powitał nas ksiądz proboszcz Zbigniew Jurasz, a zarazem kustosz sanktuarium. W swojej konferencji przybliżył nam historię Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia oraz kościoła św. Jana Kantego, zlokalizowanego zaraz obok głównej świątyni. Następnie, przed Najświętszym Sakramentem, modliliśmy się o nowe powołania do służby Bogu i ludziom w Kościele. Po niej nastąpiła uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Ksiądz dr Michał Kania, Rektor naszego seminarium, który wygłosił homilie. Co ciekawe rocznikowi księdza Rektora patronuje święty z Kęt, więc jest mu dobrze znana jego postać i historia życia. W słowie skierowanym do nas, przywołując postać św. Jana Kantego oraz heroiczność jego cnót, a w szczególności miłosierdzie wobec drugiego człowieka, którego nigdy nie zostawił w potrzebie. Św. Jan został przedstawiony, jako przykład dla nas, wskazując na całkowite oddanie się Chrystusowi i podążanie za Nim mimo wielu przeciwności. Dzięki tym cnotą został wyniesiony na ołtarze i mamy w nim wielkiego orędownika naszych diecezji. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z życiorysem tego świętego.