8:00 Otwarcie sesji – Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski

8:15 Słowo wprowadzające – Ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, Rektor UPJPII; ks. prof. dr hab. Jan Dziedzic, Dziekan WT.

8:30 Wykład wprowadzający: Świętość człowieka jako przebóstwienie. Perspektywa biblijna – dr hab. Marcin Majewski

8:50 Wykład wprowadzający: Neognoza jako wróg świętości według papieża Franciszka – ks. dr Krzysztof Porosło

9:10 Panel 1: moderowanie:

 • 9:15 Uświęcające działanie Ducha Świętego i Jego Bóstwo w De Spiritu Sancto św. Bazylego Wielkiego – ks. Szymon Kapłon (UPJPII)
 • 9:30 Przyjaźń w drodze do świętości w nauczaniu wybranych Ojców Kościoła – kl. Krzysztof Niemczyk (PWT)
 • 9:45 Rola wspólnoty w drodze do świętości w ujęciu monastycznej koncepcji św. Augustyna – kl. Emanuel Kwiatkowski (UMK)
 • 10:00 Dyskusja

10:20 Panel 2: moderowanie: ks. dr Krzysztof Porosło

 • 10:25 Jak dziś rozumiemy świętość?– kl. Paweł Malinowski (UMK)
 • 10:40 Teologia kultu świętych we współczesnych księgach liturgicznych – Dawid Makowski (AK – Collegium Bobolanum)
 • 10:55 W poszukiwaniu remedium na współczesne rozumienie sumienia i jego trudności. Lekcja św. Johna Henry’ego Newmana – kl. Filip Rzymanek (UPJPII)
 • 11:10 Dyskusja

11:30 Przerwa na kawę

12:20 Panel 3: moderowanie: ks. prof. dr hab. Jan Dziedzic

 • 12:25 Św. Teresa z Lisieux przewodniczką człowieka XXI wieku – dk. Hubert Trepa (UPJPII)
 • 12:40 Perfekcjoryzm Karola Wojtyły a rozumienie świętości w jego nauczaniu – Kamil               Szczurek (UPJPII)
 • 12:55 Droga do świętości Czcigodnego Sługi Bożego księdza Aleksandra Woźnego –Anna Łagodzińska (UAM)
 • 13:10 Dyskusja

13:30 Zakończenie sesji – ks. dr Michał Kania, Rektor WSD AK