Bardzo cieszymy się, że zastanawiasz się o wstąpieniu do seminarium. Poniżej zamieszczamy punkty przydatne w rozeznaniu powołania, potrzebne dokumenty do rekrutacji, terminarz oraz program rekrutacji.

Pomoc w rozeznaniu

Podstawowym warunkiem wstąpienia na drogę kapłaństwa jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej. Zdolności o których mowa to:

 1. Zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna,
 2. Zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troska o sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy,
 3. Zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych,
 4. Zdrowie psychiczne i fizyczne,
 5. Dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych,
 6. Wolność w wyborze powołania,
 7. Wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga.

Jeśli się wahasz, czy to twoja droga, pamiętaj, że wstąpienie do seminarium nie wiąże się automatycznie z sakramentem święceń. Formacja seminaryjna jest okresem, kiedy każdy rozpoznaje swoje powołanie i decyduje, czy Pan powołuje go do kapłaństwa. Jednakże nie jest to droga w jedną stronę. Czasem Bóg wzywa człowieka do seminarium tylko na pewien okres, aby pogłębił swoją relację z Bogiem, poukładał swoją hierarchię wartości, a następnie zaprasza do powrotu do życia w stanie świeckim. Zatem, jeśli nadal się wahasz, a czujesz pragnienie wstąpienia do seminarium, to warto spróbować i posłuchać, co Bóg chce Ci powiedzieć.

Dokumenty kandydata do Seminarium

Podczas rekrutacji potrzebować będziesz kilku potrzebnych dokumentów. Oto one:

 1. Własnoręcznie piórem napisane podanie do Ks. Rektora o przyjęcie do WSD AK
 2. Własnoręcznie piórem napisany życiorys
 3. Świadectwo dojrzałości (oryginał)
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 5. Zaświadczenie o niekaralności
 6. Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
 7. Opinia Księdza Proboszcza
 8. Opinia nauczyciela religii/katechety
 9. Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów wyższych (od lekarza rodzinnego)
 10. Fotografia (1 sztuka, format legitymacyjny, w garniturze w jasnej koszuli z krawatem)

Terminy rekrutacji
Rekrutacja 2024/25

Termin lipcowy

1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna

Archidiecezja Krakowska

 • do 13 lipca – złożenie dokumentów i rozmowa z ks. przełożonym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)

Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • do 11 lipca – złożenie dokumentów w kurii i rozmowa z ks. Biskupem diecezjalnym
 • 12 lipca – rozmowa z ks. wicerektorem (Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5-7)

2. Egzaminy (dla obu diecezji Kraków, ul. Podzamcze 8) 

-rozpoczęcie: 14 lipca godz. 17.00

-zakończenie:  15 lipca godz. 19.00

Termin wrześniowy

1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna

Archidiecezja Krakowska

 • do 12 września – złożenie dokumentów i rozmowa z ks. przełożonym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)

Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • do 10 września – złożenie dokumentów w kurii i rozmowa z ks. Biskupem diecezjalnym
 • 11 września – rozmowa z ks. wicerektorem (Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5-7)

2. Egzaminy (dla obu diecezji Kraków, ul. Podzamcze 8) 

-rozpoczęcie: 13 września godz. 17.00

-zakończenie:  14 września godz. 19.00

Program rekrutacji

W seminarium przebieg rekrutacji będzie wyglądać następująco:

 • test pisemny dotyczący wiedzy katechizmowej z zakresu szkoły średniej
 • test sprawności psychologicznej
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • ostateczna decyzja przyjęcia na etap propedeutyczny

(Obowiązuje strój galowy)