Warunki przyjęcia

Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej. Zdolności o których mowa to:

 1. Zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna,
 2. Zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troska o sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy,
 3. Zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych,
 4. Zdrowie psychiczne i fizyczne,
 5. Dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych,
 6. Wolność w wyborze powołania,
 7. Wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga.

Dokumenty kandydata do Seminarium

 1. Własnoręcznie piórem napisane podanie do Ks. Rektora o przyjęcie do WSD AK
 2. Własnoręcznie piórem napisany życiorys
 3. Świadectwo dojrzałości (oryginał)
 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 5. Zaświadczenie o niekaralności
 6. Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
 7. Opinia Księdza Proboszcza
 8. Opinia nauczyciela religii/katechety
 9. Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów wyższych (od lekarza rodzinnego)
 10. Fotografia (1 sztuka, format legitymacyjny, w garniturze w jasnej koszuli z krawatem)

Terminy rekrutacji
Rekrutacja 2022/23

Termin lipcowy

1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna

Archidiecezja Krakowska

 • do 7 lipca – złożenie dokumentów i rozmowa z Ks. Przełożonym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)

Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • do 7 lipca – złożenie dokumentów w kurii i rozmowa z Ks. Biskupem Ordynariuszem
 • 8 lipca – rozmowa z Ks. Wicerektorem (Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5-7)

2. Egzaminy (dla obu diecezji)

 • 9 lipca 2022 roku, godz. 10:00 (Kraków, ul. Podzamcze 8) rekrutacja w Seminarium

Termin wrześniowy

1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna

Archidiecezja Krakowska

 • do 8 września – złożenie dokumentów i rozmowa z Ks. Przełożonym (WSD AK, Kraków, ul. Podzamcze 8)

Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • do 8 września – złożenie dokumentów w kurii i rozmowa z Ks. Biskupem Ordynariuszem
 • 9 września – rozmowa z Ks. Wicerektorem (Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5-7)

2. Egzaminy (dla obu diecezji)

 • 12 września 2022 roku, godz. 10:00 (Kraków, ul. Podzamcze 8) rekrutacja w Seminarium