A Jezus przemówił do niego: “Co chcesz, abym ci uczynił?” Jak wielka jest nasza wiara?
I Czytanie: Jr 31, 7-9
To mówi Pan:
“Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie: « Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela».
Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą; powracają wielką gromadą.
Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym”.
Psalm: Ps 126,1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
II czytanie: Hbr 5,1-6
Ewangelia: Mk 10, 46-52