Święta Matka Teresa z Kalkuty, kończąc rozmowę z uśmiechem na twarzy, często dawała swoją wizytówkę. Na karteczce nie było adresu e-mail, numeru telefonu, a jedynie następujące słowa jako wezwanie do samodzielnej refleksji: „owocem milczenia jest modlitwa, owocem modlitwy jest wiara, owocem wiary jest miłość, owocem miłości jest służba, owocem służbyCzytaj dalej

Trójca Święta, Najświętsza, Przenajświętsza: Ojciec, Syn i Duch Święty. Codziennie wzywamy tak Boga w modlitwie, poczynając od znaku krzyża. Ale jak to zrozumieć? Trzeba to powiedzieć od razu: w pełni się nie da – tu i teraz, w tym życiu. Wierzymy, że w wieczności będzie inaczej. To jednak nie zwalniaCzytaj dalej

Do naszego rozwoju potrzebujemy relacji, stworzeni jesteśmy bowiem na podobieństwo Boga, który jest Wspólnotą Trzech miłujących się Osób. Być człowiekiem spełnionym oznacza być człowiekiem żyjącym we wspólnocie, tworzącym relacje – te zaś potrzebują czasu i wytrwałości, o co dzisiaj coraz ciężej. Pragniemy miłości, lecz niekiedy nie dajemy czasu na jejCzytaj dalej