Przeżywamy niedzielę gaudete. Jesteśmy świadkami wypełniania się proroctw Starego Testamentu.
I Czytanie: So 3,14–18a
Wyśpiewuj, Córo Syjońska, podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, już nie będziesz bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: „Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!”. Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który daje zbawienie. On uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta.
Psalm: Iz 12,2–3,4bcd,5–6
II czytanie: Flp 4,4–7
Ewangelia: Łk 3,10–18

 
 

Paweł Stawarczyk