Co mnie zniewala? Zadania, drugi człowiek, a może stereotypy?
I Czytanie: Iz 60,1-6
Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: „Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im: “Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.
Psalm: Ps 67,2-3,5 i 8
II czytanie: Ga 4,4-7
Ewangelia: Łk 2,16-21

 
 

Michał Grzesiak