Miłość Boga do człowieka jest obrazem, który poznajemy po części.
I Czytanie: Jr 1, 4-5. 17-19
Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo: “Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię. Ty zaś przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać”.
Psalm: Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17
II czytanie: 1 Kor 12, 31 – 13, 13
Ewangelia: Łk 4, 21-30

 
 

Maciej Godzieszka