Zachowanie równowagi w życiu duchowym.
I Czytanie: Jr 17, 5-8
Tak mówi Pan: “Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście; także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców”.
Psalm: Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6
II czytanie: 1 Kor 15, 12. 16-20
Ewangelia: Łk 6, 17. 20-26

 
 

ks. Sławomir Kołata