I Czytanie: Syr 27, 4-7
Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie okazują się błędy człowieka w jego rozumowaniu.
Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź.
Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, podobnie serce człowieka po rozumnym słowie.
Nie chwal człowieka, zanim poznasz, jak przemawia, to bowiem jest próbą dla ludzi.
Psalm: Ps 92 (91), 2-3. 13-14. 15-16
II czytanie: 1 Kor 15, 45-49
Ewangelia: Łk 6, 27-38

 
 

ks. dr Andrzej Tarasiuk, rektor WSDAK