Bóg oddał siebie, byś mógł żyć na wieki.
I Czytanie: Joz 5, 9a. 10-12
Pan rzekł do Jozuego: “Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską”. Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan.
Psalm: Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7
II czytanie: 2 Kor 5, 17-21
Ewangelia: Łk 15, 1-3.11-32

 
 

dk. Piotr Iwanek