Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego.
I Czytanie: Dz 14, 21b-27
Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.
Psalm: Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13
II czytanie: Ap 21, 1-5a
Ewangelia:J 13, 31-33a. 34-35

 
 

kl. Mikołaj Krzyżowski, rok III