Vlog z pielgrzymki alumnów Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Koszyc z dnia 12 października 2019.