Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.


1. czytanie (2 Sm 5, 1-3)
Psalm (Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc))
2. czytanie (Kol 1, 12-20)
Aklamacja (Por. Mk 11, 9c. 10a)
Ewangelia (Łk 23, 35-43)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

komentarz: ks. dr Jerzy Pytraczyk