Sercem Seminarium jest jego kaplica, ołtarz, tabernakulum, w którym ukryty jest nasz Pan i Zbawiciel. W naszym, krakowskim i bielsko-żywieckim seminarium codziennie możemy wpatrywać się w Najświętsze Serce Pana Jezusa, przypominając sobie o niezgłębionych przymiotach tegoż Serca, ale i rozważając łaski i obecność, którymi mnie obdarza i zastanawiając się, na ile nasze serca są podobne do Jego Najświętszego Serca.

Serce Chrystusa towarzyszy nam w codziennej drodze do kapłaństwa! Z okazji dzisiejszej Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa przygotowaliśmy krótki filmik… Serdecznie zapraszamy do oglądania i łączności modlitewnej!