W poniższym spocie Rektor naszego Seminarium zwraca się do wszystkich, którzy zastanawiając się nad swą życiową drogą rozważają również wstąpienie do seminarium. Sam fakt rozważania tej pięknej drogi jest pewną łaską, darem Boga. Zapraszamy do obejrzenia!