“Dobry pasterz, pasterz według Bożego Serca jest największym skarbem jaki dobry Bóg może nam dać…” św. Jan Maria Vianney

“Rozmowy z kapłanami o kapłaństwie” to kilkanaście spotkań kleryków krakowskiego seminarium z księżmi archidiecezji krakowskiej oraz diecezji bielsko-żywieckiej. W mediach o księżach zazwyczaj mówi się negatywnie, alumni chcą to zmienić i pokazać inny obraz powołania kapłańskiego. Kapłaństwo jest piękne i może być twórczo przeżywane. Nasi goście, dzieląc się świadectwem odkrywania powołania i przeżywania kapłaństwa ukazują istotę tej drogi oraz zachęcają ludzi młodych do odważnego pójścia za Chrystusem. W czasie święceń kapłańskich biskup stawia kandydatowi na kapłana pytanie: „Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną Ofiarę, i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi?”. Może to pytanie, które wybrzmiewa w czasie liturgii święceń Chrystus kieruje do Ciebie? Mamy nadzieję, że świadectwa kapłanów będą źródłem inspiracji dla wszystkich rozeznających drogę do kapłaństwa. Bądźcie z nami!

Już 19 sierpnia pierwszy odcinek z ks. Ryszardem Kilanowiczem!