Dnia 7 października nasza wspólnota seminaryjna zgromadziła się na uroczystej Eucharystii. Dziękowaliśmy Bogu za posługę księdza prokuratora Rafała Marciaka, ks. wicerektora Dariusza Suska oraz ojca duchownego Adama Garlacza oraz prosiliśmy o potrzebne łaski dla nowych formatorów: ks. prokuratora Michała Iwana, ks. wicerektora Alberta Wołkiewicza oraz ojca duchownego Marka Sudera. Homilię wygłosił ojciec Marek, w której przypomniał wszystkim zebranym, że jesteśmy rycerzami Pana i nieustannie uczestniczymy w walce z szatanem, grzechem i duchem tego świata, dlatego też trzeba się zatroszczyć o „zbroję duchową”. Ojciec zachęcał do osobistej troski o Eucharystię, Spowiedź Świętą, czytanie Słowa Bożego oraz podkreślił wartość Różańca, którym skutecznie można „strzelać do szatana”. Kaznodzieja przypomniał wszystkim wielkie zwycięstwo wojsk w bitwie morskiej stoczonej pod Lepanto, które pokazuje szczególną moc modlitwy różańcowej. Królowo Różańca Świętego – módl się za nami! Chwała Panu za to spotkanie przy Eucharystycznym Stole.