Począć w sercu

Dokładnie 25 listopada w naszym seminarium mieliśmy okazję gościć księdza Roberta Więcka SJ. Jest on odpowiedzialny za organizację obchodu stulecia poświęcenia narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Na spotkaniu z tak wybitnym zakonnikiem mieliśmy możliwość zgłębienia tajemnicy Serca Jezusowego oraz tego jak bardzo ważne jest, aby do tego Serca przylgnąć, szczególnie jeżeli trwamy na drodze ku kapłaństwu. Wszystko zaczyna się w sercu, dlatego niejako w nim samym trzeba począć Serce Jezusa. Punktem wyjścia w tym „rodzeniu” jest bycie otwartym. Jeżeli uzna się, że np. wszystko się wie, to jest kamień, takie serce nie przylgnie do Serca. Trzeba, aby w naszym życiu nieustannie wzrastało poczucie przynależności do Chrystusa – mówił nasz Gość. Na koniec dodał, że w upodabnianiu naszego serca do Serca Jezusa nie chodzi o działanie, chodzi o samo bycie przy. To wystarczy, aby przemieniać nasze wnętrze. Tyle chcemy zrobić dla Jezusa, a wystarczy tylko Go słuchać i przy Nim być. Po spotkaniu udaliśmy się na wspólną Eucharystię, gdzie w wygłoszonym do nas słowie ksiądz Robert zaznaczał, że przylgnięcie do Serca Chrystusa wiązać się będzie z pewnym poświęceniem i nie raz nas zbrukają z powodu naszego Pana.

kl. Kamil Szczurek