Kryzys to szansa

W środę 2 grudnia mieliśmy zaszczyt gościć w naszym seminarium wybitną osobistość świata nauki i prawa. Franciszek Longchamps de Bérier to kapłan, profesor a także wykładowca prawa rzymskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zagadnienie jakie poruszył na spotkaniu dotykały kwestii obecnego kryzysu jaki obserwujemy w Polsce. Niejednokrotnie zaznaczał, że kryzys to szansa, to okazja do większego rozwoju. Tutaj nawiązał do dwóch pojęć jakimi posługiwali się Grecy, a mianowicie stasis (στασισ) i krisis (κρισισ) – z ich obu groźniejsze jest stasis, bo za nim nic nie idzie, jest zastój, brak rozwoju. Nadto przed naszym pokoleniem, pokoleniem przyszłych księży stoi wielkie wyzwanie, aby ten kryzys dobrze wykorzystać i przeżyć. Pierwszym krokiem jest znalezienie właściwego opisu otaczającej nas rzeczywistości. Teraz młody człowiek skupia się na emocjach, myślenie go „ogranicza”, żyje chwilą, brakuje im marzeń, młodzież nie chce dorosnąć i podjąć odpowiedzialności, wszechobecna demoralizacja, odrzucenie autorytetów, nastawienie tylko na odbiór, brak zdolności do nawiązywania kontaktu, rodzice są nieobecni w ich dorastaniu, ponieważ są zajęci – to tylko próba zdiagnozowania tego, co dzieje się z młodymi ludźmi. Kryzys musi nas zmobilizować, bo jesteśmy ludźmi nadziei – kryzys to szansa.

Również w tym dniu pod przewodnictwem księdza Franciszka modliliśmy się na Eucharystii. W wygłoszonym słowie nawiązywał do treści, którą przekazał nam na spotkaniu, a także zauważył, że wszystko to co się dzieje wokół, to zasadniczo sprawa Pana Boga, nie mniej do nas należy to, aby zrobić wszystko co powinniśmy, co jest naszym obowiązkiem, a resztę zostawić Wszechmocnemu.

kl. Kamil Szczurek