Uzgodnij się ze Źródłem! U progu Wielkiego Postu, jak co roku mieliśmy okazję przeżywać rekolekcje.

Wprowadziły nas one nie tylko w dobre przeżywanie czasu postu, ale także były przygotowaniem do przyjęcia przez rocznik III urzędu lektoratu i rocznik IV akolitatu. Rekolekcje poprowadził ojciec Bartłomiej Hućko. Ten niezwykły kapłan z zakonu jezuitów pomógł nam „uzgodnić się ze Źródłem”, nauczył medytować i kontemplować Słowo Boże metodą ignacjańską. Był to z pewnością niezwykły czas i każdy nabrał nowych sił duchowych na przygotowania do Świąt Wielkanocnych, jak i rozpoczynającego się nowego semestru akademickiego.