Dnia 20 lutego Jego Ekscelencja bp Robert Chrząszcz udzielił posług lektora i akolity alumnom III oraz IV roku.

Skutkiem błogosławieństwa do tych posług Diecezja Bielsko-Żywiecka i Archidiecezja Krakowska zyskały 13 nowych akolitów i 17 nowych lektorów, potwierdzając słuszność drogi obranej przez kandydatów. W słowie skierowanym do alumnów bp. Robert nawiązał do wypowiedzi św. Jana Pawła II. Przywołane słowa uświadamiały wówczas oraz uświadamiają dzisiaj, że zawsze chodzi o to samo – stawanie się nowym człowiekiem. Owa przemiana ma się odbywać poprzez wsłuchiwanie się w Słowo Boże, a jej obraz został zawarty w Ewangelii, obraz nawrócenia się Lewiego, a wraz z nim poprzez Wielki Post wszystkich wiernych.