(W)patrzenie w Serce Jezusa

W sobotni wieczór, 13 marca Mszą Świętą rozpoczęliśmy Dobę Eucharystyczną, czas szczególnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. W kaplicy seminaryjnej otwieraliśmy nasze serca przed Sercem Jezusa, prosząc, aby były one kształtowane na Jego obraz i podobieństwo.

24 godziny dla Pana to niezwykła przestrzeń spotkania. Mogliśmy o każdej porze dnia i nocy przyjść do kaplicy, trwać w cichej obecności Boga i budować najpiękniejszą relację – relację miłości.

Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.

(J 15, 4-5)

Mając świadomość, że bez Jezusa nic nie jesteśmy w stanie uczynić, otwieraliśmy się w tych godzinach na Jego prowadzenie we wszystkich sprawach, szczególnie tych dotyczących rozeznawania powołania.

Wspólnotowym spotkaniom z Jezusem towarzyszyła Liturgia Godzin oraz śpiew pieśni przy akompaniamencie gitary. Jednak najwięcej było Ciszy, która jest głosem samego Boga…

Wdzięczność za ten szczególny czas bliskiego przebywania z Jezusem wyraziliśmy niedzielną Eucharystią, wieńcząca Dobę Eucharystyczną w naszym seminarium. Na ołtarzu Pana złożyliśmy wszystkie owoce, prosząc o ich dobre wykorzystanie w służbie Bogu i bliźnim.

kleryk Krzysztof Kawik

Fragment kazania: ojciec Dawid Leśniak
Śpiew: Klerycy WSD Kraków