Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie». Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?» Mówili więc: «Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada». Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość».

(J 16, 16-20)

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus zapowiada nam pełnię radości: „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”. Słowa te to zapowiedź Jego śmierci i zmartwychwstania – wydarzeń w przestrzeni i czasie. Zdarzenia te będą pełne uczuć i przeróżnych emocji. Uczniowie Jezusa nie rozumieją tych słów. Pytają miedzy sobą: „Cóż znaczy ta chwila?” Tą chwilą będzie dla nich czas smutku i radości w Wieczerniku.

Dwie formy: czas i przestrzeń. Od nich nie jesteśmy w stanie uciec… One po prostu są. Dzieją się i mają swoje źródło w nas. Mamy na nie jednak wpływ. To, co się zdarza i wypełnia mijający czas, zależy od naszych wyborów. Jednak to do Boga należy czas i świat przez Niego stworzony. On tylko wie, co będzie, bo JEST BĘDĄCYM. Dlatego przepowiada uczniom, co będzie działo się tej owej chwili, a także reakcję świata na Zbawcze wydarzenia.

Postaw się w sytuacji uczniów, którzy nie rozumieją słów o przyszłości, ale tak, jak każdy człowiek mają wolną wolę i wolny wybór. Ty wybierasz to, czym wypełniasz czas. To ty wybierasz przestrzeń, w której się znajdujesz. Wszystkie twoje wybory wpływają na to, czy twój smutek będzie przemieniał się w radość. Wypełniając czas przebywaniem
z Bogiem, nie będziesz się cieszył, że „Bóg umarł”, ale oczekiwał wraz z uczniami na Jego chwalebne zmartwychwstanie.

Czy twoja każda chwila to dobre wypełnienie czasu i przestrzeni? Czy twoja każda chwila przybliża cię do pełni radości?

Paweł Nogala