Ku dojrzałości

W minioną środę w naszym seminarium gościliśmy ojca Tadeusza Florka OCD. Podczas spotkania przedstawił nam drogę do dojrzałości ludzkiej. Zaznaczał, że pierwszym krokiem, by wejść w relację „ja-ty” trzeba poznać siebie. Jak to zrobić? Poprzez wyodrębnienie siebie z tej relacji „ja-ty”. Ojciec Tadeusz mówił też, że kluczowe w rozwoju są kryzysy. To one obnażają nas i pomagają się wyodrębnić, a to w dalszej konsekwencji doprowadza do tworzenia dojrzałych relacji, które mogą nas karmić.

Po spotkaniu udaliśmy się na wspólną Eucharystię. W swoim słowie skierowanym do nas, nasz gość mówił, że Jezus to osoba wyodrębniona, świadoma siebie. Zbawiciel także dostrzega etapowość rozwoju człowieka, rozwoju uczniów – muszą przeżyć pewien dramat, pewien kryzys jakim jest męka i śmierć, która ostatecznie prowadzi do zmartwychwstania. To ten trud, jaki przeżyli, doprowadza ich do zrozumienia nie tylko nauczania Chrystusa, ale sami siebie w tej perspektywie zaczynają lepiej rozumieć.

kleryk Kamil Szczurek