Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

(Mt 28, 16-20)

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje ostatnie spotkanie uczniów z Jezusem. Ewangelista zauważa, że niektórzy uczniowie nadal mają wątpliwości, ich wiara jest słaba, potrzebują umocnienia. Jezus zna ich serca, wie co się w nich kryje, nie przeraża się ich wątpliwościami, podchodzi do nich, chce ich umocnić. Daje im swoje słowo, że może wszystko i ma wszelką moc nie tylko w niebie, ale i na ziemi. To umocnienie jest im potrzebne, gdyż Jezus ma da nich specjalne zadanie. Poleca im iść na cały świat, do wszystkich narodów, nauczać ich tego, co im przekazał, czego się nauczyli i co widzieli podczas przebywania z Nim. Nie będą jednak sami, Jezus ich nie opuści, będzie z nimi przez wszystkie dni, do końca świata.

Chrystus zapewnia swój umiłowany Kościół, że nigdy Go nie opuści, będzie Go wspierał i umacniał. Bóg zna słabość człowieka i wie, że u każdego pomimo wielu cudów i znaków mogą pojawić się wątpliwości, a wiara może osłabnąć. Dlatego zapowiada pomoc, obiecuje zesłać swojego Ducha, który pouczy uczniów i umocni ich do wyznawania wiary i głoszenia nauki miłości. My wszyscy jesteśmy Kościołem, Mistycznym Ciałem Jezusa. Jesteśmy członkami Ciała, którego Głową jest Jezus Chrystus. W każdym z nas mieszka Bóg , każdy z nas jest świątynia Trójcy Świętej. Mamy Boga w sobie. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz, że w każdym miejscu gdzie przebywasz, w każdej sytuacji w jakiej się znajdujesz nie jesteś sam, że jest z tobą wszechmocny Bóg, który ma władzę na Niebie i na Ziemi?! Bóg zamieszkał w każdym z nas w momencie Chrztu Świętego, który przyjęliśmy w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Otrzymaliśmy wielki dar, ale i misję. Wszyscy mamy głosić naukę Jezusa, opowiadać o wielkiej miłości jaką nas Bóg obdarzył w swoim umiłowanym Synu Jezusie Chrystusie. Czy znamy coś piękniejszego od miłości? Jak zatem mielibyśmy nie świadczyć o największej Miłości, którą jest Bóg?! On jest z nami przez wszystkie dni, aż do końca świata i wspiera nas w Kościele poprzez sakramenty, udziela nam swoich darów, poucza i pokrzepia swoim słowem. Wspiera nas, którzy zostaliśmy przez Niego umiłowani, w misji którą nam polecił oraz drodze do Nieba, gdzie przygotował dla nas miejsce i na nas czeka. Świadomość tego, że Bóg przebywa w nas w całej Pełni napawa optymizmem i daje pokój. Z tej perspektywy można inaczej spojrzeć na życie, które przecież jest darem Boga, a zarazem jest misją doprowadzenia wszystkich ludzi do kochającego Ojca.

Czy dziękujesz Bogu za to, że przez Chrzest zamieszkał w Tobie w całej Pełni? Czy chcesz głosić swoim słowem i przykładem Jego naukę, mężnie wyznając, że Bóg jest miłością?! Pamiętaj: On ma wszelką moc na niebie i na ziemi i jest z Tobą przez wszystkie dni, aż do skończenia świata!

Maciej Hanusiak