Gościem dzisiejszego odcinka jest ksiądz prof. Krzysztof Kościelniak, kapłan archidiecezji krakowskiej. Wykłada religię orientalne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Jest kierownikiem Katedry Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. historię Orientu, nurty i ruchy religijne Bliskiego i Dalekiego Wschodu, problemy współczesnego islamu oraz konflikty religijne w Azji i na Bliskim Wschodzie. Jest autorem ponad stu artykułów naukowych oraz wielu książek. W wywiadzie opowiada nam o swoim powołaniu i fascynacją religiami wschodu! Słuchając rozmowy można także dowiedzieć się, w jaki sposób posiadana wiedza pozwala pracować z ludźmi o odmiennych poglądach religijnych. Zapraszamy!

„Kapłaństwo to jest przygoda, trzeba odkryć w kapłaństwie swoje dodatkowe charyzmaty. Powołanie to proces ciągły. Ja uważam, że to powołanie, które rodziło się w Starym Sączu, cały czas rodzi się dalej, przynosi nowe wyzwania, czasami problemy, ale jest piękne!”.

ks. Krzysztof Kościelniak