W środę, 20 października, w murach budynku przy ulicy Podzamcze 8, mieliśmy okazję spotkać się z ojcem Piotrem Koźlakiem, redemptorystą oraz dyrektorem Wydawnictwa Homo Dei. Ojciec Piotr w wygłoszonej homilii nawiązał do postaci Świętego Jana z Kęt, któremu Kościół w tym dniu oddawał szczególną cześć. Kaznodzieja podkreślił, że miłość do Boga zawsze musi iść w parze z służbą drugiemu człowiekowi. Nie ma świętości bez otwartości, współczucia i gotowości do wsparcia każdego, kto mieści się w jakiejkolwiek kategorii ludzkiej biedy. Życie świętego profesora, jak zauważył redemptorysta, jest również wzorem dla przygotowujących się do kapłaństwa. Czyste serce oraz uczciwość w postępowaniu to wyznaczniki nie tyle dobrego księdza, co w pierwszej kolejności dobrego człowieka, którym powinien być każdy kapłan.

kleryk Kacper Zapała