W miniony piątek, 29 października, w naszej wspólnocie seminaryjnej gościliśmy bardzo wyjątkowe osoby. Z racji trwającego tygodnia misyjnego zaprosiliśmy do nas księdza Janusza Zajdę, ojca Roberta Wieczorka Cap. OFM, ojca Marcina Prokopka i ojca Augustyna Gometza. Ponadto gościliśmy braci kapucynów, siostry misjonarki oraz kilku świeckich misjonarzy. Ksiądz Janusz wygłosił do nas słowo, w którym opowiadał nam o swojej ofiarnej posłudze jako misjonarz w Sudanie Południowym, gdzie spędził prawie 20 lat oraz o posłudze w Afryce. Na misjach spędził on około 30 lat. Wspominał także, jak wyglądała jego historia powołania misyjnego oraz to, w jaki sposób znalazł się na misjach. Przytoczył nam również jedno z wydarzeń z historii swojej działalności misyjnej. Tam, gdzie posługiwał – w Sudanie Południowym – panowała wojna. Dzięki wytrwałej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem do dnia dzisiejszego nie spadła na tamten region żadna bomba. Ponadto ksiądz Janusz zaznaczył, że jeżeli wewnętrznie czuje się głos wzywający na misję, to należy go posłuchać.

kleryk Kamil Szczurek