W minioną środę, 17 listopada, wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej gościła ks. Józefa Krzywdę – misjonarza św. Wincentego a Paulo, profesora prawa kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, formatora oraz duszpasterza na Madagaskarze. Celebrował on wieczorną Eucharystię, zaś w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na potrójny kryzys charakteryzujący kondycję współczesnego człowieka – kryzys wierności Bogu, bliźniemu i samemu sobie. Kaznodzieja konkludował za papieżem Benedyktem XVI, że wiara to nie hipotetyczny konstrukt, lecz siła, bez której życie staje się płaskie, dlatego stanowi ona warunek konieczny do wytrwania w wierności Chrystusowi jako naszemu Panu i Mistrzowi.

kleryk Mateusz Sajkowski