Kleryckie sympozjum naukowe już za nami

„Panie, co mamy czynić?” – pytanie postawione Chrystusowi przez Jego uczniów było 18 listopada powtarzane przez uczestników sympozjum, zorganizowanego przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Wydarzenie zgromadziło nie tylko alumnów, ale także gości zainteresowanych podejmowaną tematyką społecznego zaangażowania Kościoła. Okolicznościowy adres skierował do nich arcybiskup Marek Jędraszewski – jeden z patronów honorowych, obok biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla i rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ks. prof. dr. hab. Roberta Tyrały. W swoim słowie metropolita krakowski nawiązał do myśli kardynała Karola Wojtyły o znaczeniu współdziałania wierzących w rzeczywistym budowaniu wspólnoty międzyludzkiej i kościelnej. Rozwinął ją w swoim wystąpieniu ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII, opiekun naukowy sympozjum. Wyrazem szczególnej życzliwości dla wysiłków młodych teologów była obecność i słowo ks. dr hab. Jana Dziedzica, prof. UPJPII, dziekana Wydziału Teologicznego uczelni.

Sympozjum było podzielone na trzy sekcje: biblijno-dogmatyczną, moralną i filozoficzno-społeczną. Referaty przedstawili klerycy: Dominik Opyrchał, Szymon Krawczak, Kacper Biłyk, Michał Grzesiak, Szymon Pawlus, Jakub Łabuz, Grzegorz Liput, Radosław Korkosz i Marcin Kaczmarczyk. W przygotowaniu wystąpień oraz ich prezentacji towarzyszyli im księża profesorowie Robert Woźniak, Krzysztof Gryz i Grzegorz Godawa. W panelach dyskusyjnych wzięli ponadto udział dr hab. Marcin Majewski, dr inż. Anna Wajda, Jakub Bałtroszewicz, Magdalena Guziak-Nowak, ks. dr Grzegorz Wąchol oraz s. Teresa Pawlak, albertynka.

Całość wydarzenia była transmitowana w Internecie. Zapis jest dostępny na seminaryjnym kanale na YouTube. Zapraszamy tam wszystkich zainteresowanych i życzymy owocnej refleksji.

kleryk Michał Grzesiak