W ostatnią środę, 24 listopada, do naszego seminarium przyszedł z wizytą ksiądz Jacek Ponikowski — dyrektor Domu dla Niewidomych Mężczyzn im. Matki Elżbiety Czackiej w Niepołomicach, niedaleko Krakowa. Na celebrowanej przez niego Mszy świętej wygłosił kazanie, w którym napomniał nas, że istotą kapłańskiego powołania jest danie świadectwa, a istotą świadectwa jest służba. Podzielił się z nami historiami ze swojego życia, które naznaczone było służbą w domu opieki dla niewidomych. Zaznaczył, że istotą tego miejsca jest nie to, aby dać niewidomym niezbędne warunki do życia, ale raczej to, żeby pokazać im, że są naprawdę potrzebni. Kaznodzieja podkreślił to, mówiąc, że nie ma człowieka, który nie potrzebuje pomocy, ale też nie ma człowieka, który nie może udzielić pomocy innym. Zakończył swoją homilię, zwracając się do nas ewangelicznym wezwaniem: „komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” (Łk 12, 48). Życzył nam też, żeby ludzie widzieli w nas dowód na istnienie Boga.

kleryk Paweł Garapich