Usłysz głos Wołającego… Dzień skupienia dla rozeznających powołanie odbył się 27 listopada 2021 roku w naszym seminarium. U progu Adwentu, w czasie Dnia Skupienia, chcieliśmy zwrócić uwagę na ciszę, która jest ważnym czynnikiem podczas procesu rozeznawania swojego powołania. Sprzyjały ku temu słowa z perykopy przeznaczonej na drugą niedzielę Adwentu: „[…] głos wołającego na pustyni”.

Dzień Skupienia rozpoczął się od zawiązania wspólnoty poprzez towarzyskie spotkanie przy kawie i herbacie. Po tym rozpoczęliśmy formę modlitewną, dzieląc się na grupy, w których przeprowadziliśmy krąg biblijny na podstawie Ewangelii wg św. Łukasza (3, 1-6). Udało się pokazać naszym gościom, jak wygląda takie spotkanie ze Słowem, co też pozwoliło klerykom i uczestnikom otworzyć się i podzielić osobistym dotknięciem rozważanej Ewangelii. Posileni Słowem Bożym udaliśmy się na Eucharystię, której przewodniczył prefekt, ks. Mirosław Cichoń. Wygłosił do nas też słowo. Następnie przeszliśmy na obiad, po nim mieliśmy okazję wysłuchać świadectwa powołania księży przełożonych: ks. Andrzeja Tarasiuka i ks. Mirosława Cichonia. Dalej udaliśmy się do katedry na Wawelu, aby tam dzięki ks. prof. Jackowi Urbanowi poznać skarbiec katedralny. Ubogaceni dziedzictwem kulturowym, jak i religijnym wróciliśmy do seminarium, aby poprzez konferencję ojca duchownego, ks. Dawida Leśniaka, zagłębić się w tematykę Dnia Skupienia – ciszę. Podsumowaliśmy ją adoracją w ciszy, aby każdy mógł na spokojnie przemedytować treści całego dnia przed Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Kończąc przeżywany Dzień Skupienia, umożliwiliśmy gościom swobodne rozmowy w małych grupach, z klerykami. Całość zakończyliśmy kolacją. Podczas całego Dnia Skupienia była możliwość spowiedzi, jak i rozmowy z ojcem duchownym.