Dziś i jutro (17-18.12) odbędą się w Częstochowie uroczystości pogrzebowe śp. księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka. Był on absolwentem naszego seminarium – święcenia kapłańskie przyjął w 1958 roku. Po pięciu latach pracy duszpasterskiej wrócił do naszej wspólnoty jako ojciec duchowny. Posługę tę, przerwaną studiami doktoranckimi w Paryżu, pełnił łącznie przez 12 lat, by następnie zostać rektorem krakowskiego seminarium. Sprawował tę funkcję do momentu nominacji na urząd biskupa częstochowskiego w 1984 roku.

Żegnając pierwszego metropolitę częstochowskiego, dziękujemy Bogu za świadectwo jego życia, zachowane we wdzięcznej pamięci wielu absolwentów naszego seminarium. Niech Pan da mu udział w wiecznej radości.