W minioną środę, 19 stycznia, w naszym seminarium odbyła się peregrynacja ikony Świętej Rodziny. Wieczorem miała miejsce Msza Święta, której przewodniczył inicjator uroczystej peregrynacji – ks. dr Paweł Gałuszka, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej.

            Tłumacząc odczytany fragment Ewangelii ksiądz dyrektor mówił nam, że miłość jest najważniejszą wartością w życiu chrześcijańskim. Bóg nigdy nie wycofa się ze swojej miłości do nas. Umieścił również w nas samych zdolność do kochania. Później kaznodzieja objaśnił nam symbolikę ikony Świętej Rodziny, zaznaczając, że widzimy w niej równocześnie dwie perspektywy — rodzinę Boską, czyli Trójcę Świętą oraz rodzinę ziemską: Jezusa, Maryję i Józefa. Wspomniał o świadectwie rodzin, które stawały przy tej ikonie, ze wzruszeniem zanosząc prośby do Najświętszej Rodziny. Dla wielu rodzin peregrynacja była wyjątkowo ważna, uświadamiając, że życie rodzinne nie zależy tylko od nas. Kończąc homilię, ksiądz Paweł Gałuszka podkreślił mocno, że rodzina jest dobrem, którego trzeba strzec, a kapłański celibat i wierność małżeńska są wyrazem prawdziwej miłości, która swoje źródło ma w miłości Boga do każdego człowieka.

kleryk Paweł Garapich