W dniu dzisiejszym, 2 lutego, w Kościele obchodzone jest święto Ofiarowania Pańskiego. Chrystus przynoszony jest przez swoich rodziców do świątyni w Jerozolimie i spotyka w niej Symeona, sprawiedliwego starca. To spotkanie jest wyrazem spełnienia się nadziei narodu wybranego – Symeon w Dzieciątku dostrzega „światło na oświecenie pogan”, Tego, który miał przyjść, aby zbawić swój lud od jego grzechów.Tego dnia w naszym seminarium rozpoczęliśmy Mszę Świętą od uroczystego pobłogosławienia zapalonych świec i przejścia z nimi z vestibulum do kaplicy. Procesja była wyrazem naszej gotowości i pragnienia spotkania się z Chrystusem. Symeon przybył do świątyni, aby z wiarą wziąć w swe objęcia Jezusa i uznać w Nim Zbawiciela. My zaś przybyliśmy do seminaryjnej kaplicy, aby w Eucharystii dostrzec prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa, który ofiaruje się za nas i przybywa, aby rozświecić ciemności naszej codzienności.