W ubiegłą niedzielę, 27. marca, w naszym seminarium odbył się dzień skupienia dla rodziców alumnów roku piątego. Czas ten spędziliśmy w atmosferze wdzięczności i radości. Centralnym punktem naszego spotkania była Eucharystia, sprawowana za nas, nasze rodziny i za bliskich zmarłych. Podczas kazania opiekun naszego rocznika, ksiądz Sławomir Kołata, przypominał o wielkiej roli, jaką spełniają w życiu powołanego ojciec i matka. Wyjątkowa okazała się procesja z darami, w której uczestniczyła Marysia – młodsza siostra naszego brata Piotra. Po obiedzie mieliśmy czas na wspólną kawę w naszych pokojach i spacer. Dzień skupienia zakończył się udziałem w nabożeństwie Gorzkich Żali w Katedrze na Wawelu.

kleryk Szymon Trzepaczka