Dnia 30 kwietnia, w sobotę, nasi bracia z rocznika bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego rozpoczęli tygodniowe rekolekcje przed święceniami diakonatu, które poprowadzi dla nich ojciec duchowny ks. Bogusław Kastelik. W tym szczególnym czasie skupienia pamiętajmy o nich w modlitwie, aby dobrze przygotowali się do nowej posługi.