Środową Mszę (25.05) dla wspólnoty Wyższego Seminarium Duchowego Archidiecezji Krakowskiej celebrował o. Wojciech Jędrzejewski – dominikanin, homiletyk i rekolekcjonista, związany z Dominikańskim Ośrodkiem Kaznodziejskim. W wygłoszonym Słowie Bożym odwołał się obrazu do św. Pawła przemawiającego na Areopagu, gdzie został on wyśmiany przez Ateńczyków. Kaznodzieja zauważył, że z ludzkiej perspektywy Apostoł Narodów poniósł porażkę, ponieważ nie zjednał sobie odbiorców. Jednakże prawdziwe zwycięstwo św. Pawła to jego zachwyt nad prawdą przez siebie proklamowaną, dzięki której mógł kontemplować piękno Boga.