DZIĘKUJEMY

Pożegnanie księdza rektora Andrzeja Tarasiuka i księdza prokuratora Michała Iwana

Decyzją metropolity krakowskiego, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, nastąpiły zmiany w gronie przełożonych naszego seminarium. Dotychczasowy rektor, ksiądz dr Andrzej Tarasiuk, został mianowany proboszczem parafii świętego Karola Boromeusza w Krakowie. Ksiądz Michał Iwan, prefekt i prokurator, został natomiast ustanowiony proboszczem parafii świętego Józefa Rzemieślnika w Rabie Niżnej.

Na zakończenie dziękczynnej Eucharystii wybrzmiały słowa podziękowań i życzeń:

Księże rektorze, proszę przyjąć słowo wdzięczności od całej wspólnoty seminaryjnej za okazane nam wielkie serce i oddanie w wypełnianiu powierzonych księdzu obowiązków – najpierw ojca duchownego, a następnie rektora. Dziękujemy za świadectwo wiary, modlitwy, a także miłości Boga i bliźniego. Patronem parafii, której staje się ksiądz pasterzem, jest święty Karol Boromeusz: założyciel seminarium duchownego w Mediolanie i jeden z odnowicieli formacji duchowieństwa po Soborze Trydenckim. Niech więc jego orędownictwo przynosi księdzu potrzebne łaski i zawsze buduje serdeczną więź z nami - więź nie tylko wspomnień, ale i modlitwy za nas, jak i o nowe, święte powołania do kapłaństwa, rozeznawane i pogłębiane w naszym seminarium.
Księże prokuratorze, dziękujemy za trud i zaangażowanie w trosce o naszą formację, jak i o nasz byt materialny w seminaryjnym domu. Święty Józef, który otoczył opieką Jezusa i Maryję, zyskał w księdzu swojego wysłannika dla krakowskiego seminarium. Teraz pojawia się po raz kolejny – już jako patron parafii, gdzie będzie ksiądz nowym proboszczem. Niech wstawiennictwo wielkiego i niezawodnego opiekuna Kościoła stanowi zatem pomoc we wszystkich wyzwaniach składających się na prowadzenie wspólnoty parafialnej. Niech święty Józef Rzemieślnik strzeże księdza i uprasza Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

Wspólnota seminaryjna