Sutanna i lektorat

Gośćmi tego odcinka są alumni: Bartosz Mikrut oraz Damian Talowski.
W wywiadzie opowiadają o formacji na roku trzecim. Możemy usłyszeć, jak zmienia się życie alumna po przyjęciu stroju duchownego. Nasi goście szczegółowo opisują dzień obłóczyn oraz charakteryzują posługę lektora. Wszyscy zainteresowani liturgiką zdobędą informacje na temat kleryckiego zaangażowania w liturgię w seminarium i na terenie Krakowa, a także dowiedzą się o działalności charytatywnej alumnów. Na zakończenie rozmowy nasi goście dzielą się cennym doświadczeniem dotychczasowej formacji oraz dają wskazówki dla młodych, zastanawiających się nad wstąpieniem do seminarium. Bartosz i Damian są również zaangażowani w seminaryjną inicjatywę Top Hit. Co to takiego? Koniecznie posłuchajmy tego nagrania.