W ostatni wieczór listopada zgromadziliśmy się w seminaryjnej auli, aby przeżywać tegoroczną „Cecyliadę”, czyli konkurs piosenki religijnej, z racji wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyków kościelnych.

Spotkanie składało się z trzech części, na początku wystąpił zespół seminaryjny, w drugiej części odbył się konkurs z zakresu wiedzy muzycznej i religijnej, w którym udział wzięli przedstawiciele alumnów wszystkich roczników oraz Księży Przełożonych.

Wystąpiła także schola seminaryjna z kołem misyjnym, wykonując pieśń w języku suahili.

Ostatnią część spotkania uświetnił występ muzyczny Księży Przełożonych.