Tradycyjnie, 8. grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, klerycy z rocznika III przeżywali swoje obłóczyny, czyli przyjęcie stroju duchownego. W tym roku celebracja ta miała miejsce w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Mszę świętą, której przewodniczył Ksiądz Rektor Michał Kania, poprzedziło uroczyste założenie sutann przez alumnów.

Zwyczajowo księża jak i klerycy ubierając strój duchowny odmawiają modlitwę zaczerpniętą z czwartego rozdziału listu do Efezjan: „Przyoblecz mnie, Panie, w człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.” Niech te słowa towarzyszą nowo obłóczonym na co dzień, tak, aby w trakcie formacji seminaryjnej stawali się rzeczywiście coraz bardziej prawymi i świętymi ludźmi.