W piątek 16 czerwca, wspólnota seminaryjna przeżywała  uroczystości odpustowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ten szczególny dzień obfitował w wiele radości i przeżyć.
Swoją obecnością alumnów zaszczycił Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski, który przewodniczył uroczystej Mszy Świętej.
Na początku Eucharystii, słowa powitania skierował do zgromadzonych ks. Michał Kania, Rektor WSD AK. Wokół Chrystusowego Ołtarza zgromadziło się wielu Kapłanów, wśród nich Księża Neoprezbiterzy.
W homilii Ekscelencja wskazał na Najświętsze Serce Pana Jezusa, które jest Wzorem Miłości. Odnosząc się do Ewangelii, Ksiądz Arcybiskup, przywołał słowa Chrystusa z mowy pożegnalnej podczas Ostatniej Wieczerzy : ”Wytrwajcie w miłości mojej”, są one dla nas przypomnieniem, abyśmy byli wierni do końca tej Miłości, która z miłości do nas umarła na Krzyżu. Kaznodzieja wskazał także na pytanie Zmartwychwstałego Pana skierowane do Piotra o miłość, spoglądając na wierność Piotra i jego postępowanie w całym misterium Paschy.
„Jeśli kochasz, chodź wytrwale za Mną do końca, bo takich wyznawców chce mieć mój Ojciec do końca”- powiedział na zakończenie homilii Ksiądz Arcybiskup, wskazując na płonące nieustanną miłością Serce Jezusa do każdego człowieka.
Po zakończonej Mszy Świętej, ks. prof. Jan Dziedzic, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, w obecności Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego, Wielkiego Kanclerza UPJPII wręczył dyplomy magisterskie tegorocznym Absolwentom WSD AK. Uroczystość zakończyła się uroczystym obiadem w seminaryjnym refektarzu.
Wdzięczni Bogu za dar Kapłanów, módlmy się za nich, a także w intencji przygotowujących się do Kapłaństwa, aby każdy Powołany stawał się prawdziwym Kapłanem na wzór Mistrza.