W ostatnim tygodniu września, po trzymiesięcznej przerwie wakacyjnej, pełnej rozmaitych praktyk i wyjazdów duszpasterskich Alumni powrócili do seminarium, aby poprzez rekolekcje właściwie przygotować się do rozpoczęcia nowego roku formacyjnego.

Tegoroczne rekolekcje poprowadził ks. dr Michał Wilkosz, kapłan archidiecezji krakowskiej, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech.

Tematem rekolekcji były 7 Kościołów ukazanych w Apokalipsie świętego Jana.

Kaznodzieja analizował wnikliwie każde przesłanie skierowane do Kościoła, zawarte w Objawieniu. Odniósł się także do przesłania Apokalipsy, jakie dzisiaj Pan poprzez słowo kieruje do Kościoła.

Rekolekcje zakończyła uroczysta Eucharystia sprawowana w święto św. Archaniołów. W sobotę alumni udali się wraz ze społecznością UPJPII do Kalwarii Zebrzydowskiej, aby wspólnie modlić się o błogosławieństwo Boże  na kolejny rok akademicki.

Wieczorem zaś wspólnota seminaryjna, zgromadziła się w kaplicy na nabożeństwie, podczas której zainaugurowano nowy rok formacyjny.

Módlmy się o światło Ducha św. dla wszystkich przygotowujących się do kapłaństwa i o nowe powołania do Służby Bożej.