„Święci na nasze czasy”- pod takim hasłem odbyła się tegoroczna sesja naukowa w murach naszego seminarium.

Głównym organizatorem spotkania było Koło Naukowe Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej.

Przybyłych gości powitał ks. dr Michał Kania, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Na początku słowo otwierające sesję, wygłosił ks. abp. prof.

dr hab. Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, wielki kanclerz UPJPII.

Ksiądz Arcybiskup przypominał, że Święci są wybrani przez Boga, ale spoglądając na świętość, należy patrzeć w perspektywie wszystkich ochrzczonych.

Mamy swoiste czasy ucieczki od świętości,jednakże wszyscy jesteśmy do niej zaproszeni i to trzeba sobie jasno uświadomić- podkreślił Wielki Kanclerz UPJPII.

Następnie zabrali głos ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, rektor UPJPII, a także ks. prof. dr hab. Jan Dziedzic, dziekan WT.

Sesja zawierała 3 panele, każdy z nich zawierał 3 wystąpienia prelegentów, uwieńczony dyskusją.

Wśród przemawiających, wystąpili doktoranci i studenci UPJPII w Krakowie, a także studenci przybyli z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Katolickiej w Warszawie oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na zakończenie słowa podziękowania wyraził ks. dr Michał Kania, Rektor WSD AK.

Nad całością przebiegu spotkania, czuwał ks. dr Krzysztof Porosło, opiekun kleryckiego koła naukowego.

Dziękujemy wszystkim, zarówno prelegentom jak i słuchaczom, za przybycie i uczestnictwo.

Jak napisał święty Jan Paweł II, w orędziu na XVII Światowe Dni Młodzieży, 25.07.2001 r. : „Tak jak sól nadaje smak pożywieniu i jak światło oświeca ciemności, tak świętość nadaje pełny sens życiu, czyniąc je odblaskiem chwały Bożej”.

Niech te słowa Świętego Papieża i przeżyty czas sympozjum, staną się realną motywacją do świętości, abyśmy wszyscy do niej zmierzali każdego dnia, wiernie trwając w trudach codzienności.