Wieczorem, w dniu Pięćdziesiątnicy, Diakoni z rocznika św. Pawła VI rozpoczęli rekolekcje przed święceniami prezbiteratu. Polecamy Ich Waszej modlitwie